Проведе се кръгла маса „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление“

На 06.12.2022 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса на тема
„Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление“. Събитието се проведе под патронажа на ректора на университета и ръководител на катедра „Национална и
регионална сигурност“ – проф. д-р Димитър Димитров.

Кръглата маса се организира съвместно със Съюза за стопанска инициатива,
Българската стопанска камара, Министерство на туризма, Министерство на
електронното управление, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, Национално сдружение на общините в България, Националното представителство на студентските съвети, Студентски съвет при УНСС и с подкрепата на катедра „Национална и регионална сигурност”.

В проявата взеха участие различни експерти от публичния и частния сектор, както и
членове на научния колектив на УНСС, като дискусиите бяха съсредоточени върху
актуалните въпроси от киберсигурността и съвременната дигитализация. На
мероприятието присъстваха множество студенти, докторанти и гости, проявяващи
интерес в тази област.

Събитието се организира в рамките на проект „Киберклиника“, който е част от
програмата „Киберсигурност в университетите – учебни посещения в САЩ”.
Програмата е инициирана от Fulbright Полша съвместно с Комисиите на Fulbright,
базирани в България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия, и изпълнявана в
партньорство с Изложение „Световно обучение“ и Американския университет
Marymount. Целта ѝ е да запознае участниците с обхвата на изследванията
по киберсигурност, провеждани в САЩ и да улесни разработването на програми за
киберсигурност в университетите в страните от Централна и Източна Европа.

Повече информация може да намерите тук.