Kръгла маса на тема „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление“

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ има удоволствието да покани всички заинтересовани лица на кръгла маса на тема „Дигитализация, киберсигурност и местно самоуправление“, която ще се проведе на 6 декември 2022 г. от 10:00 часа в Голяма конферентна зала, УНСС.

В събитието ще вземат участие експерти от практиката, като дискусиите ще са съсредоточени в две основни тематични направления – Киберсигурност и COVID-19. В първия панел ще бъдат разгледани различни правни, нормативни и стратегически аспекти на сигурността в киберпространството, а вторият ще акцентира върху програми, средства и мерки за справяне с пандемията.

Мероприятието се организира в рамките на проект № КП-06-ДК2/2 „Моделиране, анализ и оптимизация на социално–икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН, който катедрата изпълнява в двугодишния период между 2021 г. и 2023 г.

Повече информация ще откриете тук.

Очакваме Ви!