Международна научна конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19, тяхното разбиране и развитие“

На 30 март 2022 г. се проведе международна научна конференция „Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19, тяхното разбиране и развитие“. Събитието бе организирано от катедра „Национална и регионална сигурност“ в рамките на проект „Моделиране, анализ и оптимизация на социално–икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19“ (КП-06-ДК2/2 от 30.03.2021 г.), финансиран от фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от екип на УНСС начело с проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедрата и ректор на университета.

Форумът предизвика голям интерес сред академичната общност и успя да привлече преподаватели и докторанти от различни области на науката, които имаха възможността да презентират своите изследвания в три основни сесии, съответно „Икономически и социални аспекти“, „Общи тенденции и анализ“ и „Въздействие върху икономическите сектори“. Резултатите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с доклади, а част от тях и в научното списание на УНСС – Economic Alternatives.  

Повече информация бихте могли да откриете тук и тук.