Международна научна конференция, 30 март 2022 година

Международна научна конференция на тема:

Икономика, общество и трансформация: Последици от COVID-19,
тяхното разбиране и развитие

30 март 2022 година, София

 

Международната научна конференция  се организира от катедра „Национална и регионална сигурност“ и УНСС по проект „Моделиране, анализ и оптимизация на социално–икономическите мерки за намаляване на негативните последствия на пандемията COVID-19“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ и изпълняван от екип на УНСС с ръководител проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС, София и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“.

Конференцията ще се проведе на 30 март 2022 година в онлайн формат.

Връзка към онлайн сесията. (начало 30 март 2022, 9:00 часа)

Програма

Изтегляне на програмата като файл.

Conference_Programme_24_03_2022_v1_0
Благодарности

Организационният комитет и екипът на проекта изказват своята благодарност за помощта при организирането на конференцията към доц. д-р Мина Ангелова, ръководител на проект № КП-06-ДК-2-7/2021, финансиран от Фонд научни изследвания.

Контакти

Организационен комитет: conference_2022@unwe.bg

доц. д-р Георги Пенчев: gpenchev@unwe.bg

доц. д-р Константин Пудин: kpoudin@unwe.bg

 

Обща информация и възможности за публикация

Информация за целите, тематичните направления, публикуването на резултатите и организацията на конференцията може да видите в брошурата на конференцията.

Регистрация за участие в конференцията може да направите тук до 21 март 2022 година.

Изисквания и файл с примерно оформление на докладите, които ще бъдат публикувани сборника от конференцията.

Изисквания и ръководство за авторите на списание „Икономически алтернативи“.