Прием за магистри през месец септември 2019 г.

С решение на Академичния съвет на УНСС през м. септември 2019 г. е обявен нов прием за магистри в катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС както следва:

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, 2 семестъра

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, 2 семестъра

Специалност „Икономика на вътрешния ред“, 2 семестъра

Специалност „Управление на киберсигурността“, 2 семестъра

Международна магистърска програма с преподаване на английски език „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“, 3 семестъра

Катедрата има възможност за осигуряване на стажове по време на обучението и традиционно поддържа контакти със своите възпитаници. По време на своето обучение те получават завинаги уникален имейл от катедрата. Студентите могат да използват библиотеката на УНСС, в сграда с безжичен интернет, модерен университетски спортен комплекс плюс информационната среда, създадена специално в катедрата, включваща компютърни кабинети, вътрешна информационна система и съвременни информационни технологии за събиране и обработка на информация. Част от студентите се включват в работата по научни проекти на катедрата и участват в конференции и публикации като имат възможност да продължат обучението си в докторска степен.

ГРАФИК МАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

  1. Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 19.08. до 10.09.2019 г.
  2. Прием на документи за хартиена сесия – от 19.08. до 20.09.2019 г.
  3. Кандидатмагистърски тест, електронна сесия – от 11.09 до 12.09.2019г.
  4. Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 13.09.2019 г.
  5. Кандидатмагистърски тест, хартиена сесия – 23.09.2019 г.
  6. Изпит по английски език , хартиена сесия – 23.09.2019 г. от 1330 ч.
  7. Изпит /есе, хартиена сесия – 23.09.2019 г. от 1530 ч.
  8. Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 25.09.2019 г.
  9. Обявяване на класиране – 27.09.2019 г.
  10. Записване на новоприети студенти – от 01.10. до 08.10.2019 г. /без събота и неделя/

Повече информация на сайта на катедрата

http://www.e-dnrs.org Магистърски програми

и на сайта на УНСС https://magistri.unwe.bg/

Лица за контакт:

доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар

Служебен e-mail: noncho_dimitrov@unwe.bg 

Личен e-mail: noncho_dimitrov@abv.bg Телефон: (02) 8195 291 Кабинет: 5029

Антоанета Андонова, административен секретар

 E-mail: dnrs@unwe.bg 

Телефон: (02) 8195 298 

Кабинет: 5027