Държавен изпит на 20-ти септември 2019 година

На 20-ти септември 2019 година (петък) от 9.00 ч. ще се проведе Държавен изпит за завършващите ОКС „Бакалавър“ специалност “Икономика на отбраната и сигурността”. Правилата за провеждане на изпита и въпросникът могат да бъдат намерени в раздел “Учебни материали”, подраздел „Дипломиране“ на сайта на катедрата.

Разпределението по зали ще бъде обявено в 8:30 часа на таблото пред катедра „Национална и регионална сигурност“, кабинет 5027.