Държавен изпит

На 03.10.2017 г. /вторник/ от 9:00 часа ще се проведе държавен изпит за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ . Разпределението по зали ще бъде обявено в 8:30 часа на таблото пред катедра „Национална и регионална сигурност“  /каб.5027/.

Студентите, които положат успешно изпита, ще могат да участват за допълнителния прием на кандидатстудентска кампания за ОКС „магистър“ в УНСС.
Катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава успех на всички студенти!