Прием в магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“

Уважаеми кандидат-студенти,

през септември 2017 нашата катедра обявява прием в следните магистърски програми:

„Икономика на отбраната и сигурността”, редовно обучение, 2 семестъра, Държавна поръчка и платено обучение– могат да кандидатстват завършили студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“от всички специалности на направление 3.8. „Икономика“ в УНСС (независимо от годината на дипломиране).

„Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма – МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ (без професионални бакалаври)

Международна програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Ядрена сигурност”, редовно обучение, 4 семестъра, Държавна поръчка и Платена форма – МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАВЪРШЕНАТА СПЕЦИАЛНОСТ (без професионални бакалаври). Изисква се владеене на английски език.

В различните форми на обучение сме обучили вече над 1500 студенти, които намират успешна реализация в бизнеса, науката, държавната администрация и специализираните структури за отбрана и сигурност – ДАНС, МВР, МО, НРС и други. Обучение в бакалавърски и магистърски програми по „Икономика на отбраната и сигурността” се предлага единствено в УНСС от катедра „Национална и регионална сигурност”.
Нашите магистърски програми предлагат много възможности както за току-що завършили бакалаври от различни специалности, така и за професионалисти с натрупан опит – офицери от различни ведомства, служители по сигурността, експерти, среден ръководен състав. Обучението се извършва в групи от 15-20 човека, с гъвкава организация на провеждане на учебния процес – предимно вечер. Студентите разработват самостоятелно или групово множество казуси, самостоятелни работи, презентации и реферати. Обучението завършва със защита на магистърска теза.

Преподавателският екип включва водещи специалисти в областта на икономиката на отбраната и сигурността – президентски съветници, професори и доценти, генерали, специалисти от практиката.

Пожелаваме ви успех

От екипа на катедрата

Информация относно обучението в магистърските програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ можете да получите на телефони 02 / 8195 298 и 02 / 81 95 498.

За запитвания и въпроси:

e-mail: ddimitrov@e-dnrs.org, dnrs@unwe.bg

Обща информация за условията, реда и таксите за кандидатстване за магистърските програми на Университета за национално и световно стопанство можете да намерите ТУК