Държавен изпит и защита на магистърски тези

На 06.07.2017 г. /четвъртък/ от 9:00 часа ще се проведе държавен изпит за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ по специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ и защита на магистърски тези за студентите обучаващи се в ОКС „Магистър“ в специалности „Икономика на отбраната и сигурността“ и „Икономика на отбраната и сигурността със специализация Корпоративна сигурност“.

Разпределението по зали ще бъде обявено в 8:30 часа на таблото пред катедра „Национална и регионална сигурност“  /каб.5027/.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава успех на всички студенти!