Автор: EBogomilova

Държавен изпит

На 03.10.2017 г. /вторник/ от 9:00 часа ще се проведе държавен изпит за студентите обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ по специалност „Икономика на отбраната и...

Публична лекция на тема „Управление на сигурността в София Логистикс“

На 28.02.2017 г. в семинарните занятия по дисциплина „Управление на сигурността” на специалност „Стопанска логистика” се проведе публична лекция, с цел запознаването на студентите с...

Участие на наши студенти в работен семинар на тема „20 години принос на НАТО към регионалната сигурност в Югоизточна Европа и Черноморския регион“

Студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“ взеха участие в работен семинар на тема  „20 години принос на НАТО към регионалната сигурност в Югоизточна Европа...

Информационна среща „Превенция и противодействие на тероризма“

На 22.02.2017г. в семинарните занятия по  дисциплина „Управление на сигурността“, изучавана от студенти в 3-ти курс в специалност“Икономика на отбраната и сигурността“  се проведе информационна...