В УНСС се проведе първи семинар по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“


На 29 февруари 2024 г. се проведе тематичен семинар по Работен пакет 2.2. „Стандарти и иновации“ от Национална научна програма „Сигурност и отбрана“  (ННП СиО), финансирана от Министерство на образованието и науката на Република България. В него се обсъдиха основните цели и напредъка в изпълнението на програмата. Събитието се проведе в хибриден формат – присъствено в УНСС и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

Доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, откри събитието, като подчерта важността на програмата за научния капацитет на страната в областта на сигурността и отбраната. В семинара участие взеха представители и на
Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Военна академия „Г. С. Раковски“, Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“, Академия на МВР, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски”.

Целта на семинарните срещи е да се разработят стандарти за сигурност в областта на информационната сигурност, киберсигурността и киберразузнаването. ННП СиО предвижда създаването на иновативни прототипи, целящи подобряването на защитата на информацията и киберсигурността, включително посредством активно сътрудничество с бизнеса.

Задачи по РП 2.2. „Стандарти и иновации“ от Национална научна програма „Сигурност и отбрана“:

Задача 2.2.1. Съвременни техники за защита на информацията
Задача 2.2.2. Създаване на прототип на система за автентификация на потребители на
защитени информационни системи, базирана на мозъчно-компютърен интерфейс
Задача 2.2.3. Проектиране и създаване на прототип на иновативна хибридна система за
киберсигурност и киберотбрана с иновативни функции за мониторинг, превенция и
детекция на поток от данни в цифрови конфигурации.
Задача 2.2.4. Анализ на стандарти и проектиране на класификационен модел и
таксономия на съвременни кибератаки и киберинциденти.
Задача 2.2.5. Анализ на иновативни модели и алгоритми за използване на големи масиви
от данни (Big Data) в цифровата криминалистика (digital forensic) за превенция и
предотвратяване на високо технологични криминални посегателства върху сигурността
на държавата
Задача 2.2.6. Анализ и разработване на стандартизирани процедури, методи, технологии
и техники за киберразузнаване.

Повече информация за събитието може да намерите тук.

Снимки: УНСС