Участие на студенти и докторанти от катедрата във форум за устойчива енергия в сферата на сигурността и отбраната

На 25 и 26 май 2023 г. бе проведена третата фаза на „Консултативен форум за устойчива енергия в сектора за сигурност и отбрана“ (CF SEDSS III), организиран от Европейската агенция по отбрана, с подкрепата на Съвместен изследователски център към Европейската комисия, Институт по отбрана „проф. Цветан Лазаров“ и под егидата на Министерство на отбраната на Република България.

В събитието се включиха над 80 експерти от различни министерства, ведомства, университети и организации от публичния и частния сектор от редица европейски държави. Във форума взеха участие и докторантите Адела Бозмарова, Васил Павлов и Георги Тасев, както и студентите Калоян Ханджиев и Леонардо Димитров от катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС .

Мероприятието бе проведено под формата на практическа симулация, в която участниците бяха разделени на групи, представляващи военни, политически, военнопромишлени и неправителствени организации. Целта на симулацията бе подобряване на отчитането на хибридните заплахи при вземането на решения, насърчаване на сътрудничеството между военния и граждански сектор и развиване на гражданско-военна култура при планирането на сигурността.

Повече информация за събитието може да откриете тук.