Семинари по Национална научна програма „Сигурност и Отбрана“ се проведоха в УНСС

УНСС стана домакин на тематични семинари по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ на 16-и май 2023. Те се проведоха в зала „Научни съвети“ на университета, както и онлайн, в присъствието на членове, преподаватели, докторанти, представители и гости от участващите институции. Програмата, по която бе проведено събитието, е създадена в изпълнение на Националната стратегия на развитие на научните изследвания 2017-2030 и приета с решение № 731/21.10.2021 на министерският съвет.

В дейностите по програмата, УНСС си партнира с Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (координатор по проекта), Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Военната академия „Георги С. Раковски”, Академията на МВР, Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“, Националния военен университет „Васил Левски“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

В събитието докладваха за своите резултати по съответните задачи в работният пакет проф. д.н. инж. Митко Стойков от Военна Академия „Г.С. Раковски“, доц. д-р Георги Пенчев от УНСС, доц. д-р Пламен Богданов от УниБИТ, Комисар доц. д-р Иван Лолев от Академията на МВР, подп. гл. ас. д-р. инж. Пеньо Пенев от Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“, проф. д-р Валери Иванов и майор д-р Ангел Генчев от Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и капитан III ранг Станислава Стефанова, представляваща Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ .

Тематичните семинари предизвикаха оживени дискусии и отговориха на много въпроси, засилвайки комуникацията между участващите организации.

Пълният разбор на теми дискутирани по време на семинарите може да намерите в сайта на УНСС. Допълнителна информация за Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ може да намерите тук.

Снимки: УНСС