Държавен изпит – ОКС „Бакалавър“ – 07.03.2023 г. от 9:00 – 12:00ч. – Тестови център

На 07.03.2023 г. от 09:00 часа в Тестовия център ще се проведе държавен изпит за студентите от ОКС „Бакалавър“. 

Необходимо е студентите да са на място поне 15 минути по-рано, за да заемат своите места и да се направи необходимата техническа проверка от служителите на центъра. Държавният изпит е с продължителност 3 астрономически часа. Резултатите от изпита ще бъдат оповестени до 3 дни след неговото провеждане.

Студентите подават молба за държавен изпит и предоставят лично в отдел „Бакалавър“ на гише №10, две паспортни снимки, както и е необходимо да направят проверка относно коректността на своите оценки и лични данни. Срокът е от 20.02.2023 – 02.03.2023г.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!