Прием за летен семестър 2022/2023 по магистърска програма „Управление на киберсигурността“

Екипът ни напомня на всички желаещи да се развиват в сферата на мениджмънта на киберсигурността, че приемът на документи за летен семестър 2022/2023 е до 26 януари 2023 г. вкл.

Обучението по специалност “Управление на киберсигурността” е с продължителност два семестъра, редовна форма. Целта на програмата е да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и най-високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, органите на централната и местна администрация и частния сектор.

За придобиване на практически умения от страна на студентите, екипът ни разчита на доказани външни експерти с дългогодишен опит в областта, които участват в курса като гост-лектори. Повече за програмата ще откриете тук.

Допълнителните условия и начини за кандидатстване ще намерите тук.