Защити на магистърски тези – 7.03.2023 г. – 10:00 ч.

На 7.03.2023г. от 10:00 часа в учебна зала 3036 ще се проведат защити на магистърски тези за студентите от ОКС „Магистър“. Студентите трябва да са пред залата поне 15 минути по-рано.  

Крайният срок за предаване на дипломни работи е 25 февруари 2023 г.  Дипломната работа се предава по електронен път на научния ръководител и на хартиен носител в катедрата.

В отдел студенти-Магистър гише №1 се подават две снимки, титулната страница с утвърдената тема, диплома за средно и висше образование.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!