Защити на магистърски тези – 27.09.2022г.

На 27.09.2022 г. от 10:00 часа в учебна зала 2119 (Корпус „И“) ще се проведат защити на магистърски тези за студентите от ОКС „Магистър“. Студентите трябва да са пред залите поне 15 минути по-рано.

Желаещите да се явят на защита е необходимо да подадат молба в катедрата за назначаване на научен ръководител и одобряване на тема. Молбата се подава в следния ред:

– на груповия научен ръководител за съответната специалност за съгласуване и одобрение на темата. Молбата ще намерите тук. Груповите научни ръководители ще намерите тук. Крайният срок за подаване на молби е 27.08.2022 година.

– след като груповият научен ръководител е одобрил темата, студентът изпраща молбата до научния секретар, доц. д-р Нончо Димитров (ndimitrov@e-dnrs.org), с копие до Адела Бозмарова( abozmarova@e-dnrs.org).

ВАЖНО: Ако вече сте подавали молба и имате назначен научен ръководител в предишна сесия, моля, информирайте, че желаете да се явите на тази дата, като изпратите на имейл abozmarova@e-dnrs.org молбата си и информирате кой е научният Ви ръководител.

Крайният срок за предаване на дипломни работи е 15.09.2022 г. Дипломната работа се предава по електронен път на научния ръководител и на хартиен носител в катедрата.

След предаването на дипломните работи и в срок до 15.09.2022 г. е необходимо:

– да предоставите в сектор „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер;

– да предоставите копие на титулната страница на дипломната работа;

– да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“;

– да върнете всички книги, които сте заели от библиотеката на УНСС.

Приемното време на ОКС „Магистри“ е от 09:00 до 15:00, като експертът, отговорен за нашата катедра, е г-жа Даниела Илиева.

За допълнителни въпроси се обръщайте към:

доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедрата – ndimitrov@e-dnrs.org
Адела Бозмарова – abozmarova@e-dnrs.org


ВАЖНО! Необходимо е дипломантите да подготвят презентация, с която да представят основните елементи на своите магистърски тези. Презентацията се изпраща на Адела Бозмарова (и-мейл: abozmarova@e-dnrs.org) до 20.09.2022 г., за да бъдат подготвени предварително за презентиране. Препоръчително е в деня на защита да имате презентацията и на USB флаш устройство.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!