Държавен изпит – ОКС „Бакалавър“- 27.09.2022 – 09:00 ч.

На 27.09.2022г. от 09:00 часа в ИЦ 1 (Корпус К) ще се проведе държавен изпит (втора сесия) за студентите от ОКС „Бакалавър“.

Необходимо е студентите да са на място поне 15 минути по-рано, за да заемат своите места и да се направи необходимата техническа проверка от служителите на центъра. Държавният изпит е с продължителност 3 астрономически часа. Резултатите от изпита ще бъдат оповестени до 3 дни след неговото провеждане.

В периода 20.09.-23.09.2022 г. е необходимо студентите да подадат молба за държавен изпит и да предоставят лично в сектор „Бакалаври“ две паспортни снимки, както и да направят проверка относно коректността на своите оценки и лични данни.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!