Магистърски прием 2022/ 2023

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ осъществява своето обучение съобразно съвременните методи на преподаване, предоставящи едновременно висококачествени знания и практически умения, както и осигуряващи възможности за провеждането на семинари, конференции и участие на гост-лектори по актуални за сферата на отбраната и сигурността теми.

Катедрата осигурява професионално обучение по следните магистърски специалности:

– Икономика на отбраната и сигурността – 2 сем.;
– Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Корпоративна
сигурност“ – 2 сем.;
– Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“
с преподаване на английски език – 3 сем.;
– Икономика на вътрешния ред – 2 сем.;
– Управление на киберсигурността – 2 сем.

Повече за магистърските програми може да откриете тук.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 24.08.2022 г. (вкл.), а подробна
информация за условията за кандидатстване може да намерите тук.