Организирано посещение в ДП „РАО“, Нови хан

Студенти от магистърската програма по “Икономика на отбранат и сигурността” със специализация “Ядрена сигурност“ бяха на посещение в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, Нови хан. Домакин бе г-н Валери Димитров, възпитаник на катедрата в същото напрвавление, който проведе обучение на терен, разказа колко полезен на практика е бил обучителният процес по специалността и сподели добрите си впечатления от преподавателския колектив, начело с проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и водещ ключова дисциплина в курса.

По време на посещението гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, в качеството си на предвождащ групата, дискутира актуални въпроси от сферата на защитата на обекти от критичната инфраструктура и ядрената сигурност и безопасност.