Нова монография в катедрата

Излезе от печат новата монография на доц. д-р Цветан Цветков. Тя е със заглавие “Управление на иновационния процес в сектора на отбраната” и е рецензирана от проф. д-р Тилчо Иванов и доц. д-р Димитър Благоев. 

Доц. Цветков е преподавател в катедра “Национална и регионална сигурност” от самото ѝ създаване и е дългогодишен изследовател в областта на иновациите, управлението на инвестициите, количествени методи в управлението, корпоративната сигурност, управление на риска и други, които се материализират в над 90 научни публикации в страната и чужбина. 

Екипът на катедрата поздравява доц. Цветков за новата монография и му пожелава последващи успехи в научната работа.