Представяне на книгата „Корпоративна сигурност“ на авторски колектив от катедрата

На 9 ноември 2021 г. от 16.00 ч. катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС организира представяне на книгата „Корпоративна сигурност“.  Тя е разработена от авторски колектив с ръководител проф. д-р Димитър Димитров – ръководител катедра и ректор на УНСС, включващ преподаватели от катедрата и експерти от практиката. В книгата е обобщен дългогодишният опит на катедрата, натрупан в рамките на провежданото от нея обучение по корпоративна сигурност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в УНСС и изследователската й работа в сферата на корпоративната сигурност. Книгата е публикувана от Издателски комплекс – УНСС.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели, включително хора, които  професионално са ангажирани с корпоративната сигурност, студенти, изучаващи дисциплини, свързани с корпоративната сигурност, а също всички, изкушени от темата за сигурността на ниво бизнес.

Поради епидемиологичната обстановкапредставянето ще се проведе онлайн чрез MS Teams, като ще има възможност да бъде проследено на живо във Facebook страницата на катедра „Национална и регионална сигурност“.