Защити на магистърски тези – 28.10.2021 – преминават в онлайн формат

На 28.10.2021 от 09:00 часа ще се проведат онлайн защити на магистърски тези в интегрираната система за обучение MS Teams.

На 26.10.2021г. студентите ще получат имейл с покана за събитие в MS Teams на пощите, които са посочили в своите молби. Необходимо е дипломантите да се включат в събитието поне 15 минути по-рано, за да направят техническа проверка.

Студентите следва да са с подготвени презентации върху своите дипломни работи, които да подпомогнат тяхното представяне пред комисията.

В случай, че не сте получили имейл с покана за събитието или имате други въпроси, се обръщайте към административния секретар на катедрата – Адела Бозмарова.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ пожелава успех на дипломантите.