НОВ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ В КАТЕДРАТА

Екип от млади учени започна да изследва значението на програмите и системите за наблюдение с цел превенция на престъпления и агресия към обекти на националната критична инфраструктура.
В началото на годината бе спечелен научен проект, чиято актуалността е породена от
непрекъснатото увеличаване на заплахите и опасностите пред сигурността на националната критична инфраструктура и непрестанното търсене и прилагане на нови и иновативни научни методи за тяхното неутрализиране.
Изследователският екип е съставен от 3-ма души, в т.ч.:

  • Гл.ас.д-р Теодора Гечкова – преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“ и
    ръководител на проекта;
  • Тиана Калеева – редовен докторант в катедра „Национална и регионална сигурност“;
  • Стефан Стефанов – студент в 4-ти курс в катедра „Национална и регионална сигурност“.

Изследването цели да бъдат проучени и анализирани програмите за наблюдение и мониторинг, базирани върху поведенческия анализ, да се определи тяхната роля в подобряване сигурността на националната критична инфраструктура и да се направят предложения за въвеждането им на територията на Република България. Водещи в тази област са държави като САЩ и Израел, чиито опит ще се използва, за да се идентифицира по-задълбочено ефектът от програмите за наблюдение на езика на тялото и ролята им в осигуряването на сигурност.