Успешно представяне на наши докторанти и студенти на Десетата юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

На 21.04.2021 се проведе Десетата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, по случай 30-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“, от който нашата катедра е част.

Събитието бе под патронажа на ректора на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров, който откри конференцията, заедно с декана на факултета, доц. д-р Силвия Терезова.

В научния форум участие взеха както докторанти, така и студенти на катедра „Национална и регионална сигурност“, които успешно представика своите научни идеи и изводи. Участие с научен доклад имаха докторантите Васил Павлов, Светла Александрова, Елица Павлова, Адела Бозмарова и студентката Теодора Любомирова.

Като модератори в сутрешната сесия на Панел 1, участие взеха гл.ас. д-р Атанас Димитров и докторант Адела Бозмарова, представители на нашата катедра.

Конференцията се състоя онлайн в интегрираната система за обучение MS Teams и бяха представени над 50 научни доклада.