Списък с научни ръководители на дипломанти за защита на магистърски тези през м. юли 2021

На вниманието на студентите от магистърски специалности, които ще се явяват на защита на дипломни работи през месец юли 2021г: По – долу е приложен списък с назначените научни ръководители, който ще се актуализира своевременно при подаване на молби. Срокът за подаване на молби в 26.04.2021г. Молбата можете да изтеглите от тук.

име и фамилиятеманаучен ръководител
Мартин БожиловРазпространение на оръжия в Европейския съюздоц. д-р Светослав Спасов
Драган Александров ЗагорскиОценка на нивото на зрялост на киберсигурността в Република Българиядоц. д-р Георги Павлов
Радослав Александров АлександровПодобряване на нивата на безопасност и киберсигурност в туристическата индустрия у насгл. ас. д-р Недко Тагарев
Марио Иванов ГермановЗащита от злонамерен софтуер в ИТ фирмагл. ас. д-р Недко Тагарев
Ивелина Григорова СтоиловаПротиводействие на заплахите за киберсигурността в корпоративна средагл. ас. д-р Юри Ценков
Маргарита Руменова ГенчеваЗащита на населението при природни бедствия и аварии в Република Българиягл. ас. д-р Екатерина Богомилова
Любомир Любомиров ИвановКиберсигурност при интернет на нещатагл. ас. д-р Недко Тагарев
Виктор Стоименов Атанасов„Уязвимости на Онлайн търговията. Състоянието на
киберсигурността на организациите за онлайн търговия”
гл. ас. д-р Теодора Гечкова
Петър Петров ВасилевБежанската криза в България – последици върху сигурносттагл. ас. д-р Атанас Димитров
Верица ТодороваКибер тероризма като заплахагл. ас. д-р Юри Ценков
Ивайло Петров Стефанов„Методи и добри практики за подобряване на
киберсигурността”
гл. ас. д-р Юри Ценков
Кристиян Николов Ненов„Роля на държавата в гарантирането на киберотбрана и
сигурност в киберпространството”
гл. ас. д-р Недко Тагарев
Иванина Стоянова Цветкова„Рискове и предизвикателства за сигурността на
младите потребители в Интернет пространството. Препоръки за тяхната
безопасност и защита.”
Валентина Хорозова
Стефан Николаев ХристовЧетвъртата среда за водене на война-киберпространството”гл. ас. д-р Недко Тагарев
Mарио Иванов Германов„Защита от злонамерен софтуер в ИТ фирма”гл. ас. д-р Недко Тагарев
Снежка Ивайлова Първанова„Сигурността във операционните системи Linux, Mac OS и Windows. Коя е най-сигурна и
подходяща(надеждна) операционна система против кибератаки (Кибертероризъм)?”
доц. д-р Георги Пенчев
Александър Костов ТодоровТехники на пропаганда по време на военни действияпроф. д-р Надя Моронова
Християн Николаев МаноловКиберсигурност – характеристики , приложение и значениегл. ас. д-р Юри Ценков
Христослав Росенов ГорановДигитално пиратство и киберсигурносттаОгнян Огнянов
Иван Иванов ГеоргиевПротиводействие на конвенционалната престъпност в Република Българиядоц. д-р Светослав Спасов
Габриела Димитрова ГеоргиеваПротиводействие и борба с организираната наркопрестъпностгл. ас. д-р Теодора Гечкова
Стефани Венциславова Иванова„Възможности за подобряване на политиката на граничния контрол в Република България във времена на пандемия”гл. ас. д-р Теодора Гечкова
Денислава Серьожева АлександроваПревенция на киберпрестъплениятадоц. д-р Нончо Димитров
Мария Ивайлова СъбеваКибер атаки по веригата за доставки.Изследване на
компромацивта на SolarWinds ”
гл. ас. д-р Юри Ценков
Иван Миленов Стамов„Основни схеми за изпиране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация ”доц. д-р Константин Пудин
Виктория Момчилова Садъкова,„Видове кибератаки по време на Covid-19 пандемията и
предпоставките, благоприятстващи тяхното осъществяване”
гл. ас. д-р Недко Тагарев
Георги Ангелов Ангелов„ Анализ над Киберпрестъпления и защита от операции на кибер разузнаване ”доц. д-р Валентина Хорозова
Виолина Христова ВасилеваПроявление на тероризма в условията на здравна пандемиягл. ас. д-р Атанас Димитров
Елмир Владимиров МариновСъстояние на безжичните мрежи, уязвимости и преодоляването имОгнян Огнянов
Мартина Йорданова Найденова„Приложение на SSH и SSL протоколи като стъпка за
подобряване на киберсигурността в комуникационните канали”
гл. ас. д-р Недко Тагарев
Снежка Ивайлова Първанова„Сигурността във операционните системи Linux, Mac OS и Windows. Коя е най-сигурна и
подходяща(надеждна) операционна система против кибератаки (Кибертероризъм)?” и
гл. ас. д-р Юри Ценков
Диян Николаев Минчев„Риск от Киберпрестъпления и кибертероризъм чрез
приложението на изкуствен интелект ”
проф. д-р Димитър Велев
Деян Петрески„Мерки срещу финансиране на тероризма”гл. ас. д-р Атанас Димитров