Списък с научни ръководители на дипломанти за защита на магистърски тези през м. юли 2021

На вниманието на студентите от магистърски специалности, които ще се явяват на защита на дипломни работи през месец юли 2021г: По – долу е приложен списък с назначените научни ръководители, който ще се актуализира своевременно при подаване на молби. Срокът за подаване на молби e 26.04.2021г. Молбата можете да изтеглите от тук.

име и фамилияфакултетен номертеманаучен ръководител
Мартин БожиловРазпространение на оръжия в Европейския съюздоц. д-р Светослав Спасов
Драган Александров Загорски2020223Оценка на нивото на зрялост на киберсигурността в Република Българиядоц. д-р Георги Павлов
Радослав Александров Александров2020227Подобряване на нивата на безопасност и киберсигурност в туристическата индустрия у насгл. ас. д-р Недко Тагарев
Марио Иванов Германов2020221Защита от злонамерен софтуер в ИТ фирмагл. ас. д-р Недко Тагарев
Ивелина Григорова Стоилова2020219Противодействие на заплахите за киберсигурността в корпоративна средагл. ас. д-р Юри Ценков
Маргарита Руменова Генчева2020577„Предизвикателството пред сигурността и отбраната -“ Тероризъм“ и противодействие.гл. ас. д-р Екатерина Богомилова
Любомир Любомиров Иванов2020205Киберсигурност при интернет на нещатагл. ас. д-р Недко Тагарев
Виктор Стоименов Атанасов2020215„Уязвимости на Онлайн търговията. Състоянието на
киберсигурността на организациите за онлайн търговия”
гл. ас. д-р Теодора Гечкова
Петър Петров Василев1820155Бежанската криза в България – последици върху сигурносттагл. ас. д-р Атанас Димитров
Верица Тодорова2020211Кибер тероризма като заплахагл. ас. д-р Юри Ценков
Ивайло Петров Стефанов2020222„Методи и добри практики за подобряване на
киберсигурността”
гл. ас. д-р Юри Ценков
Кристиян Николов Ненов2020207„Роля на държавата в гарантирането на киберотбрана и
сигурност в киберпространството”
гл. ас. д-р Недко Тагарев
Иванина Стоянова Цветкова2020208„Рискове и предизвикателства за сигурността на
младите потребители в Интернет пространството. Препоръки за тяхната
безопасност и защита.”
Валентина Хорозова
Стефан Николаев Христов2020206Четвъртата среда за водене на война-киберпространството”гл. ас. д-р Недко Тагарев
Снежка Ивайлова Първанова2020204„Сигурността във операционните системи Linux, Mac OS и Windows. Коя е най-сигурна и
подходяща(надеждна) операционна система против кибератаки (Кибертероризъм)?”
доц. д-р Георги Пенчев
Александър Костов Тодоров2021591Техники на пропаганда по време на военни действияпроф. д-р Надя Моронова
Християн Николаев Манолов2020210Киберсигурност – характеристики , приложение и значениегл. ас. д-р Юри Ценков
Христослав Росенов Горанов2020216Дигитално пиратство и киберсигурносттаОгнян Огнянов
Иван Иванов Георгиев2021590Противодействие на конвенционалната престъпност в Република Българиядоц. д-р Нончо Димитров
Габриела Димитрова Георгиева1820158Противодействие и борба с организираната наркопрестъпностгл. ас. д-р Теодора Гечкова
Стефани Венциславова Иванова1920148„Възможности за подобряване на политиката на граничния контрол в Република България във времена на пандемия”гл. ас. д-р Теодора Гечкова
Денислава Серьожева Александрова2021596Превенция на киберпрестъплениятадоц. д-р Нончо Димитров
Мария Ивайлова Събева2020225Кибер атаки по веригата за доставки.Изследване на
компромацивта на SolarWinds ”
гл. ас. д-р Юри Ценков
Иван Миленов Стамов2020179„Основни схеми за изпиране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация ”доц. д-р Константин Пудин
Виктория Момчилова Садъкова,2020233„Видове кибератаки по време на Covid-19 пандемията и
предпоставките, благоприятстващи тяхното осъществяване”
гл. ас. д-р Недко Тагарев
Георги Ангелов Ангелов2020214„ Анализ над Киберпрестъпления и защита от операции на кибер разузнаване ”доц. д-р Валентина Хорозова
Виолина Христова Василева2021592Проявление на тероризма в условията на здравна пандемиягл. ас. д-р Атанас Димитров
Елмир Владимиров Маринов1920225Състояние на безжичните мрежи, уязвимости и преодоляването имОгнян Огнянов
Мартина Йорданова Найденова2020209„Приложение на SSH и SSL протоколи като стъпка за
подобряване на киберсигурността в комуникационните канали”
гл. ас. д-р Недко Тагарев
Снежка Ивайлова Първанова2020204„Сигурността във операционните системи Linux, Mac OS и Windows. Коя е най-сигурна и
подходяща(надеждна) операционна система против кибератаки (Кибертероризъм)?” и
гл. ас. д-р Юри Ценков
Диян Николаев Минчев2020213„Риск от Киберпрестъпления и кибертероризъм чрез
приложението на изкуствен интелект ”
проф. д-р Димитър Велев
Деян Петрески2050374„Мерки срещу финансиране на тероризма”гл. ас. д-р Атанас Димитров
Валентин Ангелов Димитров2021597Сигурност на енергийния сектор в Българиядоц. д-р Нончо Димитров
Симона Атанасова Русенина2020224Социалните мрежи – удобства, рискове и влияние върху сигурносттагл. ас. д-р Теодора Гечкова
Антон Иванов Вологаров2020217Киберразузнаване, съвременни заплахи и инструменти за превенция срещу киберпрестъплениягл.ас. д-р Юри Ценков
Станислава Георгиева Симеонова2020177Тероризъм и корпоративна сигурностдоц. д-р Константин Пудин
Цветелина Асенова Асенова2020172Противодействие на изпирането на пари от трафик на наркотицидоц. д-р Константин Пудин
Емилия Антонова Тренева2020174Екологична сигурност на корпорациятадоц. д-р Константин Пудин
Мариян Александров2020180„Прането на пари като заплаха за корпоративната сигурност.“гл. ас. Юри Ценков
Федора Федорова Павлова2020285Корпупция в здравеопазванетогл. ас. Юри Ценков
Марио Йорданов Дончев2020138Миграционни потоци към Европагл. ас. д-р Теодора Гечкова
Даниел Каменов Иванов2020145„Прозрачност и отчетност в областта на отбраната”доц. д-р Георги Пенчев
Ангел Димитров Родев2020140„Предизвикателства пред частните охранителни фирми в Българиядоц. д-р Светослав Спасов
Стефан Димитров Иванов2020183УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИ ОТ НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕРгл. ас. д-р Юри Ценков
Анелия Любомирова Ангелова2020147ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА
ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
доц. д-р Георги Пенчев
Кристина Митева2050379ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ПУБЛИЧНИ АДМИНИСТРАЦИИдоц. д-р Георги Павлов
Моника Красимирова Илиева2020143УПРАВЛЕНИЕ НА ЯЗОВИРИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯгл. ас. д-р Екатерина Богомилова
Йоана Христова2020168УПРАВЛЕНИЕ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО И ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕдоц. д-р Николай Крушков
Ралица Николова Оцетова2020136Социално-икономически последици и въздействия

от процесите на миграция в България
доц. д-р Константин Пудин
Катерина Илиева Тачева2020135Корупция в митницитегл. ас. д-р Теодора Гечкова
Димитър Дивлев2021594„ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАНИЧНОТО НАБЛЮДЕНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНИЯ РЕД В БЪЛГАРИЯ“доц. д-р Нончо Димитров
Нана Лъчезарова Кръстева2020212Защита на децата от киберпрестъпления, заплахи и добри европейски практики за превенция и противодействиегл. ас. д-р Недко Тагарев
Георги Красимиров Петков2020182Противодействие на корупцията в Българиягл. ас. д-р Теодора Гечкова
Тодор Атанасов Тодоров1990060Управление при кризи в киберсигурносттадоц. д-р Нончо Димитров
Иво Тодоров Костов1974004„Управление на киберразузнаването””гл. ас. д-р Юри Ценков