Успешна защита на магистрите oт специалност „Ядрена сигурност“

На 31.03.2021г. успешно се проведоха дипломни защити на магистрите от специалност „Икономика на отбраната и сигурността, със специализация „Ядрена сигурност“.

Защитите протече на английски език в интегрираната система за обуение MS Teams. Мероприятието бе открито от ректора на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. д-р Димитър Димитров, който бе и председател на изпитната комисия.

По време на защитатат, дипломантите представика пред комисията презентации с основни акценти от магистърските тези и отговаряха на въпросите както от рецензиите си, така и от комисията и присъстващите преподаватели от катедрата.

Защитата приключи успешно за всички дипломанти. Проф. Димитров и изпитната комисия изразиха своите добри впечатления от представянето на всички студенти и пожелаха успех в бъдещата им реализация и работа по засегнатите проблематики в магистърските тези.