Кръгла маса: 30 години обучение и изследвания по икономика на отбраната и сигурността – предизвикателства и възможности “

На 29.01.2021г. се проведе юбилейна Кръгла маса: “30 години обучение и изследвания по икономика на отбраната и сигурността – предизвикателства и възможности “ , посветена на 30-годишнината от създаването на катедра „Националан и регионална сигурност“ и специалност „Икономика на отбраната и сигурността“.

Събитието се състоя онлайн в интегрираната система MS Teams. Основната му цел бе реализирането на въвеждаща среща-дискусия с преподаватели и докторанти от катедрата, които представиха темите на своите бъдещи доклади, които предстои да бъдат публикувани и представени на предстоящата юбилейна конференция, по случай 30-годишнината на катедрата.

Участниците представиха своите експозета и дискутираха актуалните предизвикателства както за изследванията в областта на сигурността, така и за обучението по икономика на отбраната и сигурността.

Провеждането на Юбилейната конференция, по случай 30-годишнината на катедрата предстои да бъде обявено в следващите месеци.