Студенти и докторанти- участници в конференция на тема: „Иновации и конкурентоспособност“

Студенти и докторанти от Катедра „Национална и регионална сигурност“, взеха участие в Дигитална студентска научна конференция на тема: „Иновации и конкурентоспособност“. Конференцията е организирана от Студентски съвет при УНСС съвместно с Катедра “ Индустриален бизнес“.

Събитето се състоя на 30.04.2020г. в духа на 100 годишния Юбилей на университета, като бе открито от Ректора на УНСС- проф.д-р. Димитър Димитров.

В мероприятието участваха 17 участника, с доклади в различни сфери на иновациите и конкурентоспособността. Най-добрите сред тях, бяха наградени с парични награди.

Докторантът в специалност “ Икономика и управление (Отбрана и сигурност)“ – Светла Александрова, взе участие с доклад на тема: „Иновации и конкурентоспособност в заведенията за обществено хранене“.

Студентът Димитър Стоянов, взе участие с доклад на тема:“ Инструменти за подобряване на организационната култура и политики за управление на кризи в УНСС“.

Докладите бяха представени, чрез онлайн платформата за обучение MS Teams, където УНСС успешно провежда своите конференции, лекции и други събития, вече два месеца.

Всички участници в конференцията получиха сертификати!