Информация за държавни изпити за бакалаври и магистри

Държавните изпити за всички бакалаври и магистри ще се проведат през юли и ще бъдат в онлайн формат

За бакалаври:

Изпитът ще се проведе на 07.07.2020 г. от 9:00 часа, като всеки студент трябва да се регистрира най – късно в 08:45 часа.

Формат на изпита: електронентест

Запознайте се с Инструкцията за провеждане на ДИ на катедрата тук.

ВАЖНО! Съгласно заповед на Ректора на УНСС, всички студенти, допуснати до ДИ е необходимо да имат университетски имейл ( завършващ на @unwe.bg), за да се явят на изпит. Ако все още нямате такъв имейл, се обърнете към IT отдела на УНСС, за да Ви бъде създаден.

За магистри:

Защитата на магистърските тези ще се проведе на 07.07.2020 г. от 09:00 часа.

Дипломантите трябва да се регистрират най – късно 08:45 в платформата. 

Краен срок за подаване на дипломни работи – 22.06.2020 г. 

Защитите ще се проведат в интегрираната система за обучение MS Teams, чрез функцията „Споделен екран. 

Готовите дипломни работи се предават на научния ръководител, а научния ръководител ги предава на административния секретар. 

Декларацията за авторски труд се изтеглят от сайта на катедрата, подписва се и се сканира от дипломанта, след което се изпраща заедно с дипломната работа на научния ръководител.

Декларацията може да изтеглите от тук.

След като дипломните работи бъдат предадени в катедрата до 22.06.2020, в периода 24.06 – 30.06.2020 е необходимо:

– да предоставите в ОКС „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер

– да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“

– да върнете всички книги, които сте заели от Библиотеката на УНСС, печат не се изисква

ВАЖНО: Приемното време на ОКС „Магистри“ е от 09:00 – 15:00, експертът отговорен за нашата катедра е г-жа Даниела Илиева.

ВАЖНО! Съгласно заповед на Ректора на УНСС, всички студенти, допуснати до защити на дипломни работи, е необходимо да имат университетски имейл ( завършващ на @unwe.bg), за да се явят на защитата си. Ако все още нямате такъв имейл, се обърнете към IT отдела на УНСС, за да Ви бъде създаден.

За повече информация потърсете в сайта на КНРС, секция „Учебни материали“, подсекция „Дипломиране“

При въпроси се обръщайте към: 

  1. Научния секретар на катедрата – доц. д-р Нончо Димитров – ndimitrov@e-dnrs.org
  2. Административния секретар на катедрата – Адела Бозмарова – abozmarova12@e-dnrs.org