Студентска конференция на тема „Предизвикателства пред политиките за сигурност на държавите през XXI век”

На 25 ноември се проведе втората студентска конференция „Предизвикателства пред политиките за сигурност на държавите през XXI век“. В нея взеха участие четвъртокурсниците от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, водена от катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС. Проявата бе организирана в рамките на обучението по дисциплината „Основи на политиката за сигурност“.

Целта на конференцията бе студентите да се запознаят и представят пред колегите си по интересен начин  значим аспект на сигурността на избрана от тях държава, като проучат и анализират разнообразни източници на информация. Наред с това част от тях бяха ангажирани с подготовката на проявата, което бе възможност да демонстрират своите организаторски умения. В Организационния комитет на проявата участваха студентите Александра Каменова, Лорита Челенкова, Иван Стамов, Деян Петрески и Стефан Христов.

В студентската конференция взеха участие и преподаватели от катедра „Национална и регионална сигурност“.

С приветствено слово към студентите се обърна проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедрата и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, с чиято подкрепа бе организирана проявата. Той оцени високо инициативата и отбеляза, че като част от учебния процес, тя е ценен опит, който ще им бъде полезен в бъдеще. Също така проф. Димитров сподели, че първата му публикация още като студент е била от подобен студентски форум.

Сред присъстващите бяха доц. д-р Цветан Цветков – директора на Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) при УНСС, доц. д-р Нончо Димитров – научен секретар на катедрата, гл.ас. д-р Недко Тагарев, гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, гл.ас. д-р Теодора Гечкова и докторантите Цветомира Пенкова, Мартин Асенов, Гергана Цанкова и Анна-Мария Николаева, а също преподавателите по дисциплината доц. д-р Константин Пудин и ас. д-р Атанас Димитров.

По време на конференцията бяха представени 19 доклада, посветени на някои от най-актуалните предизвикателства пред сигурността на Великобритания, Германия, Русия, Турция, Израел, Япония, Северна Корея, Гърция, Румъния, Северна Македония, Унгария, Грузия Нидерландия, Сърбия, Полша, Испания и Швейцария. След представяне на особеностите на дадената страна и изясняване на избран аспект от политиката за сигурност, докладчиците дадоха и насоки за нейното актуализиране с оглед справяне с проблемите и повишаване равнището на сигурност.

В първия панел на конференцията с модератори Лорита Челенкова и Иван Стамов своите доклади представиха студентите: Гергана Иванова и Теодор Малинин, Александра Каменова и Гергана Танчова, Антоанета Малечканова и Марияна Добрева, Анастасия Димитрова и Даниела Чиликова, Лорита Челенкова и Моника Илиева, Йоанна Иванова и Симона Илиянова, Кристин Мизурска и Симона Стоянова, Ивайло Стефанов и Мустафа Мизур, Полин Станков и Радослав Колев, Станислава Добрева и Радосвета Ерещенко.

Във втория панел с водещи Александра Каменова, Деян Петрески и Стефан Христов своите доклади изнесоха: Профир Профиров и Злати Златков, Калоян Илчев и Стоян Цанов, Кристиян Ненов и Ивайло Димитров, Христина Георгиев и Валерия Велкова, Деян Петрески и Маргарита Генчева, Стефан Христов и Павлин Пейчев, Първолета Димова и Анна Кулинова, Мелани Смакович и Зоя Бикова, Иван Стамов и Цветелина Асенова, Магдалена Кирилова и Николай Казийски.

Повече за първата студентска конференция, проведена на 28 ноември 2012 г., може да бъде прочетено тук: http://www.e-dnrs.org/?p=5954