Открита лекция по киберсигурност в Big Data Center на УНСС

В рамките на обучението в магистърска програма „Управление на Киберсигурността“, водена от катедра „Национална и регионална сигурност“, студентите посетиха изграждащия се в УНСС Big Data Center. Посещението се организира по инициатива и със съдействие на проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедрата и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“.

В лекцията си проф. д.ик.н. Валентин Кисимов – директор на Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС запозна студентите с възможностите, с които Big Data Center разполага и целите, за които ще бъде използван. Той подробно се спря на неговото хардуерно и софтуерно обезпечаване. Акцент в презентацията на проф. Кисимов бе и гарантирането на киберсигурността на подобни системи. Описани бяха симетричните и асиметрични алгоритми за криптография внедрени в центъра, изучавани от студентите през този семестър от следването им.

Допълнителни разяснения по отношение на сигурността бяха дадени от инж. Огнян Огнянов, водещ дисциплината „Основи на киберсигурността“, в рамките на която бе осъществено посещението. В дискусията се включи и доц. д-р Георги Павлов, който сподели своя дългогодишен опит в сферата на защита на информацията при използване на информационните и комуникационни технологии.

На лекцията присъстваха още проф. д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Константин Пудин и ас. д-р Атанас Димитров.