КНРС организира международна конференция „Emerging Technologies and Education on Non-Proliferation“ в УНСС

На 28 ноември 2023 в УНСС бе проведена конференция на тема „Emerging Technologies and Education on Non-Proliferation“, организирана от Катедра „Национална и Регионална Сигурност на УНСС“.

Конференцията предостави резултатите от проекта „Developing Controls for R&D Involving Dual-Use Technologies: Internal Compliance Programme Tools“, финансиран от CRDF Global и изпълняван от КНРС на УНСС.

По време на конференцията, открита тържествено от ректора на УНСС, проф. Димитър Димитров, бяха обсъдени резултатите от положените трудове по темата като част от проекта.

Катедра „Национална и Регионална Сигурност“ беше представлявана от проф. д-р Димитров, който предостави своята презентация на тема „The University Research Process in Developing Controls for R&D Involving Dual-Use Technologies“, доц. д-р Георги Пенчев по теми „Project Overview: Aims and Results“, „Introducing the Framework and Tools for Export Control Internal Compliance Programme“, доц. д-р Светослав Спасов на тема „International Regime of Control“, гл. ас. д-р на тема „The University Research Process in Developing Controls for R&D Involving Dual-Use Technologies“ и гл. ас. д-р Екатерина Богомилова на тема „The Regulatory Requirements for Control of Dual-Use and Emerging Technologies“, както и други преподаватели и докторанти от катедрата.

Към тях се присъедини доц. д-р Велизар Шаламанов от Института по Информационни и Комуникационни Технологии към Българската Академия на Науките по тема „Improved Export Control through Enhanced Training of Researchers“, заедно със специално поканени гости от престижни катедри и институции.

Отделно време бе отделено за дискусии по темите, в които се включиха всички участници.

След тяхното приключване, проф. Димитров и доц. Пенчев закриха конференцията като успешна.

Снимки: УНСС