Тематични семинари по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ с фокус върху екипировката, доктрините и стратегиите

На 17 май 2023 се проведоха два тематични семинара по Националната научна програма „Сигурност и Отбрана“ (ННПСиО), организирани от катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС. Събитието бе в изцяло онлайн среда, позволявайки на участниците от различните организации да вземат активно участие в дискусиите, фокус на които бяха екипировката, доктрините и стратегиите, засягащи сигурността и отбраната.

В ННПСиО УНСС си партнира с Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (координатор), Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Георги С. Раковски”, Академията на МВР, Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“, Националният военен университет „Васил Левски“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Целта на тематичните срещи бе да се обсъдят резултатите по задачите в РП 3.1 „Екипировка“ и РП 3.2 „Доктрини и стратегии“ и в тази връзка докладваха проф. д-р Бранимир Банов от Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, доц. д-р Ренета Букурещлиева също от БАН, ас. инж. Благовест Банков от Националния военен университет „Васил Левски”, проф. д-р Димитър Тонев и г-жа Галина Димитрова от Института по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“, полк. доц. Цоню Цонев от Националния военен университет „Васил Левски”, проф. д-р Георги Сотиров, подп. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев от Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски”, доц. д-р Пламен Богданов от УниБИТ, инж. Стефан Първанов от Академията на МВР, както и доц. д-р Георги Пенчев и доц. д-р Георги Павлов от УНСС.

Благодарение на поредицата семинари бе спомогнато за подобряването на организацията и повишаване на координация между участващите институции.

Пълният разбор теми, по които участниците споделиха своите резултати може да откриете тук.

Снимки: УНСС