Държавен изпит – ОКС „Бакалавър“ – 29.03.2022 г. – 10:00

На 29.03.2022г. от 10:00 часа в Тестови център на УНСС ще се проведе държавен изпит (трета сесия) за студентите от ОКС „Бакалавър“.

Необходимо е студентите да са на място поне 15 минути по-рано, за да заемат своите места и да се направи необходимата техническа проверка от служителите на центъра. Държавният изпит е с продължителност 3 астрономически часа. Резултатите от изпита ще бъдат оповестени до 3 дни след неговото провеждане.

В периода 15.03.-25.03.2022 г. (на 25.03. – до 12 часа) е необходимо студентите да подадат молба за държавен изпит и да предоставят лично в сектор „Бакалаври“ две паспортни снимки, както и да направят проверка относно коректността на своите оценки и лични данни.

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!