Държавен изпит – ОКС „Бакалавър“ – 29.06.2021 г. – 16:00

На 29.06.2021г. от 16:00 часа, в тестовия център на УНСС, ще се проведе държавен изпит за студентите от ОКС „Бакалавър“.

Необходимо е студентите да са на място поне 15 минути по-рано, за да представят документ за самоличност, да заемат своите места и да се направи необходимата техническа проверка от служителите на Тестовия център. Държавният изпит е с продължителност 3 астрономически часа. Резултатите от изпита ще бъдат оповестени до 3 дни след неговото провеждане.

В периода 21-28 юни 2021 г. е необходимо студентите да предоставят лично в сектор „Бакалаври“ – 2 паспортни снимки, както и да проверят коректността на своите оценки и лични данни ( г-жа Катрин Вангелова- технически сътрудник на специалността). 

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!