Защити на магистърски тези – 29.06.2021г. – 09:00

На 29.06.2021г. от 09:00 часа, в сградата на УНСС,  ще се проведат защити на магистърски тези за студентите от ОКС „Магистър“.

Напомняме, че крайният срок за предаване на дипломни работи е 10 юни 2021 година. Дипломната работа се предава по електронен път на научния ръководител и на хартиен носител в катедрата.

След предаването на дипломните работи, в срок най – късно до 22.06.2021 г. е необходимо:

  • да предоставите в сектор „Магистри“ (ет. 1) две паспортни снимки, надписани на гърба с две имена и факултетен номер;
  • да предоставите копие на титулната страница на дипломната ви работа;
  • да проверите и подпишете бланка с лични данни и оценки, която ще ви бъде предоставена отново в ОКС „Магистри“;
  • да върнете всички книги, които сте заели от Библиотеката на УНСС.

Приемното време на ОКС „Магистри“ е от 09:00 – 15:00, експертът отговорен за нашата катедра е г-жа Даниела Илиева.

За допълнители въпроси се обръщайте към:

  1. доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедрата – ndimitrov@e-dnrs.org 
  2. Адела Бозмарова, административен секретар на катедрата – abozmarova@e-dnrs.org

ВАЖНО! Необходимо е дипломантите да подготвят презентация, с която да представят основните елементи на своите магистърски тези. Презентацията се изпраща на административния секретар на катедрата abozmarova@e-dnrs.org), най – късно до 26.06.2021г., за да бъдат подготвени предварително за презентиране.

Катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!