Наш възпитаник и експерт от Министерство на отбраната изнесе лекция пред студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“

В последната седмица от семестъра лекция пред студентите от III курс от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ изнесе д-р Дарина Симеонова – главен експерт в Министерство на отбраната (МО) на Република България.

Лекцията бе посветена на кадровата политика в отбраната и с нея приключи серията от лекции, свързани с мениджмънта в сигурността и отбраната. Представената тема обхвана тенденциите в управлението на човешките ресурси в отбраната през последните години, нормативните документи, на които се основава кадровият мениджмънт в МО, структурите от администрацията на ведомствата, отговарящи за неговото осъществяване и отделните етапи, през които преминава процесът, в т.ч. планиране, подбор, кариерно развитие и атестиране, обучение, освобождаване.

По време на лекцията бяха представени и предимствата на военната професия и социалната политика на министерството, както и предизвикателствата в тази област и дейностите по тяхното преодоляване.