Държавен изпит – бакалаври – втора сесия – септември 2020

На 18.09.2020 г. ще се проведе втората сесия на държавния изпит за бакалаври.

Изпитът ще се състои от 9 часа в сградата на УНСС при спазване на всички противоепидемични мерки.

Държавният изпит е с продължителност 2 астрономически часа. Започва в 9:00 и завършва в 11:00. Студентите трябва да са заели местата си поне 15 мин. по – рано.

Резултатите от изпита ще бъдат оповестени до 3 дни след неговото провеждане.

ВАЖНО! Необходимо е студентите да подадат съответните документи в сектор „Бакалаври“ при г-жа Катрин Вангелова, най – късно до 14.09.2020г. (понеделник)

Екипът на катедра „Национална и регионална сигурност“ Ви пожелава успех!