Получаване на студентски книжки – магистри

На вниманието на новоприетите магистри в специалностите на катедра „Национална и регионална сигурност“! Получаването на книжките ще се осъществи по следния начин:
  • всяка специалност има отговорността да избере свой представител, който да вземе студентските книжки от административния секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“.
  • получаването на книжки ще се осъществява в периода 12 – 16.10.2020г. от 13:00 до 17:00 часа в кабинет 5027.
  • при въпроси, можете да се обръщате към административния секретар на катедрата – Адела Бозмарова, телефон: 0883 479 139. / 02/8195 298
!!! За актуални новини и важни съобщения следете сайта на катедра „Национална и регионална сигурност“ както и официалната ни страница във Facebook.