Участие на наши студенти и докторанти в традиционната конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“

На 22.04.2020 успешно се проведе в онлайн среда, традиционната Международна научна конференция за студенти и докторанти #9.1 „ Инфраструктура: бизнес и комуникации“. Конференцията се откри от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университет за национално и световно стопанство и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, който приветства всички участници и пожела успех на първия дигитален форум в навечерието на 100-годишния юбилей на УНСС. Приветствия отправиха също и доц. д-р Цветана Стоянова, заместник – рекотр по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, както и доц. д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която поздрави участниците от САЩ.

Конференцията се осъществи в рамките на интегрираната от Министерство на образованието и науката платформа за онлайн работа и обучение MS Teams, където УНСС, както и катедра „Национална и регионална сигурност“, вече втори месец успешно провеждат своите учебни занятия, конференции, работни срещи и други събития.

Програмата на конференцията бе разделена на три панела, като нашите студенти и докторанти взеха участие в първия панел, където един от модераторите бе гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“.

В конференцията взеха участие докторант Гергана Цанкова, с доклад на тема „Проблемен анализ на нелегалната търговия с тютюневи изделия“, която бе отличена с най – добър доклад от Панел 1, докторант Светла Александрова, с доклад на тема „Отношенията Турция – Европейски съюз, при управлението на миграционните потоци в Република България“, както и студента в магистърска програма на катедрата, Васил Павлов, с доклад на тема „Възможности за превенция от навлизане на нередовни мигранти на територията на Република България“ .