Проф. Димитров се справя успешно с първото „извънредно положение“ в мандата си като ректор на УНСС

Четвърти месец откакто проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ пое ректорския пост в УНСС, той вече успешно се справя с първото „извънредно положение“ за мандата.

Благодарение на доброто управление и координация между административните структури на УНСС, в рамките само на 48 часа, УНСС успя да адаптира своята работа и да премине в онлайн среда за обучение, така че учебния процес да не бъде възпрепятстван и да не се наруши графика на лекциите, изпитните сесии, както и ваканциите.

Вече втори месец, преподавателите от катедра „Национална и регионална сигурност“ успешно провеждат своите лекции, защити на курсови работи, катедрени съвети и други работни срещи през интегрираната от Министерство на образованието и науката платформа за онлайн работа и обучение MS Teams.

Научете повече за електронизацията на обучението от интервюто на проф. Димитров по БНР , програма „Хоризонт“ тук , както и от интервюто пред в. „Труд“ тук.