Лекция на г-н Артьом Кружилин – мениджър за страните от Централна и Източна Европа на AccessData

На 21.10.2019 г. публична лекция на тема „Solving Traditional Forensic Lab Challenges through Collaboration and Automation“ изнесе  г-н  Артьом Кружилин – мениджър за страните от Централна и Източна Европа на AccessData (www.accessdata.com). Проявата бе организирана в рамките на обучението в магистърска специалност „Управление на киберсигурността“, което се провежда от катедра „Национална и регионална сигурност“ с ръководител проф. д-р Димитър Димитров.

AccessData е една от водещите компании, предлагащи продукт за провеждане на компютърни разследвания (computer investigations или computer forensics ), в т.ч. Forensic Toolkit, QUIN-C, Cerberus и др. Целта на лекцията бе да бъдат представени най-новите тенденции в областта на киберсигурността.

В представянето си г-н Кружилин се спря конкретно на предизвикателствата пред провеждането на компютърни разследвания и начините за повишаване на тяхната ефективност. Той разгледа методите за осъществяване на компютърни разследвания, като приведе много примери от практиката. Презентацията предизвика голям интерес и към лектора бяха зададени множество въпроси.

В лекцията взеха участие и г-н Димитър Александров, директор развитие на продажбите на Future Standards и инж. Огнян Огнянов, с чието съдействие бе организирана лекцията.