Лекция на тема „Solving Traditional Forensic Lab Challenges through Collaboration and Automation“

Днес, 21.10., от 18 ч. в зала 3073 на УНСС, Нов корпус, ще се проведе лекция на г-н  Артьом Кружилин – Country manager Central & Eastern Europe на AccessData (www.accessdata.com). Компанията е специализирана в производството на Forensic Toolkit, QUIN-C, Cerberus и др. Целта на лекцията е да бъдат представени най-новите тенденции в областта на киберсигурността. Проявата е част от обучението в магистърска програма „Управление на киберсигурността“, което се провежда от катедра „Национална и регионална сигурност“ с ръководител проф. д-р Димитър Димитров и се организира със съдействието на инж. Огнян Огнянов.