Публикация на наш колега от УНСС на английски език, издадена в Италия.

Колега и приятел на катедрата, гл.ас д-р Николай Крушков публикува нова книга на английски език. Книгата е издадена през юни месец тази година, в Италия, от специализираното италианско издателство в отбраната и сигурността, LUCA POGGIALI EDITORE. Рецензент на книгата е Nir Ran, директор на Homeland Security Academy към Академичния колеж във Вингейт, Израел.
Д-р Крушков е дългогодишен приятел и партньор на катедра „Национална и регионална сигурност“ и лектор в наши магистърски програми. Той е доказан професионалист в сферата на сигурността, с респектиращ опит в структурите на МВР, където работи в областта на противодействието на тероризма. В периода 2014-2017 година е назначен за началник на политическия кабинет на МВР.

Целият екип на катедрата изразява своите поздравления към колегата ни гл.ас. д-р Крушков и пожелава вдъхновение и още повече творчески и академични успехи.