Кръгла маса-дискусия по проект „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти)”

На 11 юни се състоя официалното откриване на кръгла маса – дискусия, част от проекта на катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС: „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране”. Поредица от дискусии и презентации бяха проведени в периода 11 – 15 юни в Малка конферентна зала на УНСС.
Заедно се събраха български и чуждестранни експерти от публичния, частния и академичния сектор, с цел да се запознаят с текущите резултати от проведените изследвания на екипа от катедра „Национална и регионална сигурност“, а също и да бъдат дискутирани предложения за подобрения в методиката на изследването.
Проф. Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ откри събитието, като поздрави с добре дошли участниците и даде думата за приветствени слова на доц. Миланка Славова, заместник – ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“ и продължаващото обучение. Тя изрази своята съпричастност и подкрепа към работата на изследователите. Обърна внимание на неговата значимост за развитието на университета.
По време на първата част на срещата проф. Димитров запозна присъстващите с развитието, целите и задачите на проекта.
След това дойде ред на презентацията на проф. Ернесто Савона, директор на съвместния изследователски център „Transcrime”, която бе на тема: Борбата с незаконната търговия с тютюн, намаляване на асиметрията и разработване на нови технологии.
Събитието продължи с приветствена реч на заместник – министъра на вътрешните работи, г-н Милко Бернер, който изрази своята благодарност към академичната общност за нейния принос и включване в процеса по разрешаване на проблема с контрабандата. Той подчерта, че реализацията на този проект е добър пример как сътрудничеството между администрацията и академичните среди се случва в действителност и работи ефективно. Той благодари за интереса и усилията и завърши с пожелания съвместната им работата да става все по – успешна.
Презентация изнесе и г-жа Симоне Хайсъм, старши анализатор към Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност, на тема „Незаконната търговия с тютюн в Южна Африка и Зимбабве“.
В кръглата маса взе участие и доц. Станислав Тоша oт Центъра за регулиране и правоприлагане в Европа (RENFORCE) в Утрехт, Холандия, който говори за пречките пред ефективното прилагане на политиките за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия.
Освен презентациите на експертите, участниците дискутираха и обсъждаха заедно аспектите на проблема с контрабандата на цигари и тютюневи изделия и обменяха мнения помежду си.

През втория ден, Десислава Спасова и Теодора Стаменова представиха презентация на тема: „Международна правна рамка, имаща отношение към борбата срещу незаконната търговия с тютюн“.
Заместник-министъра на земеделието Цветан Димитров също участва в кръглата маса, с презентация на тема „Контролни законодателни механизми при производството и търговията със суров тютюн в България/Регулаторни правни механизми в производството и търговията със суров тютюн в България“.
Проф. Фридрих Шнайдер представи на участниците в кръглата маса темата за „Оценка на размера на икономиката в сянка: методи, проблеми и открити въпроси“.
Доц. д-р Константин Пудин направи съвместна презентация с доц. д-р Павлов, на тема “Structural Equation Modelling methodology and initial results of the researches“. Вторият ден завърши с презентация на тема “Spatial Analysis and Spatial SEM” с автор доц. д-р Георги Пенчев.
Третият ден кръглата маса започна с пресконференция, която представи резултатите от проведения анализ на бизнес процеси, пространствено-времевия и правен анализ на търговията с контрабандни и фалшифицирани цигари и свързаните с тях престъпления.
Презентация на тема „Прилагане на методология за анализ на бизнес процесите при идентифициране на риска от контрабанда и фалшификация на тютюна“, бе представена от доц. д-р Цветан Цветков съвместно с гл. ас. д-р Теодора Гечкова и докторант Горан Ангелов.
В края на събитието доц. д-р Пенчев говори пред аудиторията за начините за картографиране и анализ на контрабанда и фалшифициране чрез географски информационни системи.
Последния ден на поредицата от дискусии бе посветен на работни срещи между участниците и членовете на екипа по проекта.

Текст и снимки

Адела Бозмарова