Среща в Женева с бенeфициенти по международния проекта PMI Impact

В периода 19-20 юни, 2018 г. в Женева, се проведе среща с бенeфициенти по международния проекта PMI Impact. Представители на катедра „Национална и регионална сигурност“ бяха проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедрата и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и гл. ас. д-р Юри Ценков, преподавател и изследовател в катедрата.
Проф. Димитров изнесе презентация за постигнатите до момента резултати по проекта на катедрата „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти)”, върху който вече година работят изследователи и експерти от катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС.
В срещата взеха участие и останалите бенифициенти, а именно Международния институт Сиракуза в Италия, GTD International от Франция, Oxford Economics и KPMG, представители от Великобритания, INTA и CIVITTA, представители от Литва, както и SELEC, представители от северната ни съседка Румъния.