Категория: C&C Tobacco Risk Identification

Доц. Георги Пенчев взе участие в Първия регионален диалог на високо ниво за нелегалната търговия в Югоизточна Европа

На 5-ти и 6-ти декември 2018 година доц. Георги Пенчев взе участие в Първия регионален диалог на високо ниво за нелегалната търговия в Югоизточна Европа...

Проф. Димитров взе участие в конференция на тема „Организираната престъпност в България: Новите предизвикателства пред специализираните юрисдикции“

На 13 ноември 2018 г. проф. Димитър Димитров взе участие в конференцията „Организираната престъпност в България: новите предизвикателства пред специализираните юрисдикции“. Събитието бе организирано от...

Международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и свързаните с нея престъпления“ се проведе през изминалата седмица

От 27 до 31 октомври 2018 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и...

Международна конференция на тема „Борбата с незаконната търговия и свързаните престъпления“

Екипът на  изследователския проект  „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” от катедра „Национална и регионална сигурност“ организира Международна...

Кръгла маса-дискусия по проект „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти)”

На 11 юни се състоя официалното откриване на кръгла маса – дискусия, част от проекта на катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС: „Идентифициране на...

Екип на УНСС, ръководен от проф. Димитър Димитров стартира двугодишен изследователски проект

На 1 август 2017 г. стартира изследователски проект на тема „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствените аспекти)”. За...