На вниманието на новоприетите магистри

Във връзка с изготвяне на магистърски тези, студентите от ОКС „Магистър“, специалност “Икономика на отбраната и сигурността“,  “Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“,  „Икономика на вътрешния ред“ и „Управление на киберсигурността“ приети през септември 2019год., трябва да подадат молба за назначаване на научен ръководител.

Молбите се подават в каб. 5027 и се адресират до ръководителя на катедра „Национална и регионална сигурност”, като задължително се придружават от примерна структура на дипломна работа, кратка анотация и списък на първоначално проучената литература по тематa. Повече информация може да намерите тук: http://www.e-dnrs.org/?page_id=9115 Необходимо е също така избраната тема да бъде предварително съгласувана с груповия научен ръководител.

Крайният срок за подаване на молбите е 30.01.2020г.