Семинар в Троян

На 6 април в град Троян бе проведен семинар на Българската асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС). От страна на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС в него взеха участие доц. д-р Константин Пудин и гл.ас. д-р Теодора Гечкова.

Поканата за участие във форума бе отправена от д-р Бойко Митев, председател на Управителния съвет на БАКС и един от учредители й през 2010 г. Проф. Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и д-р Митев са координатори по изпълнение на споразумението за сътрудничество между УНСС и БАКС, подписано през 2013 г.

В хода на семинара доц. Пудин и д-р Гечкова запознаха участниците с опита на катедра „Национална и регионална сигурност” в обучението по корпоративна сигурност. Представена бе  магистърската програма по „Корпоративна сигурност“,  разкрита през 2004. Вниемание бе обърнато и на обучението по корпоративна сигурност на студентите във втори и трети курс. Наред с това бяха обсъдени и възможности за сътрудничество.

Дейността на БАКС е насочена към популяризирането и утвърждаването на професията на експертите по корпоративна сигурност. Наред с това асоциацията осъществява редица други дейности в обществена полза. Нейни членове са професионалисти в областта на корпоративната сигурност, хора с многогодишен опит в сферата на сигурността. Повечето от тях са участвали в изграждането, организацията и управлението на структурите за сигурност на едни от най-големите корпорации в страната.

Снимка: БАКС